Toán Lớp 4: Mẹ cho An 50000 đồng mua đồ dùng học tập, An mua cây bút máy hết 36000 đồng, số tiền còn lại An mua 2 quyển vở. Hỏi mỗi quyển vở giá ba

By Nhi

Toán Lớp 4: Mẹ cho An 50000 đồng mua đồ dùng học tập, An mua cây bút máy hết 36000 đồng, số tiền còn lại An mua 2 quyển vở. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiều tiền?
Giải phụ em

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Mẹ cho An 50000 đồng mua đồ dùng học tập, An mua cây bút máy hết 36000 đồng, số tiền còn lại An mua 2 quyển vở. Hỏi mỗi quyển vở giá ba”

 1. Mẹ cho An 50000 đồng mua đồ dùng học tập, An mua cây bút máy hết 36000 đồng, số tiền còn lại An mua 2 quyển vở. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiều tiền?
  Bài gải:
  Khi mua mua xong bút máy An còn lại số tiền là:
  50000-36000=14000(đồng)
  Mỗi quyển vở giá số tiền là:
  14000:2=7000(đồng)
  Đáp số: 7000đồng

  Trả lời

Viết một bình luận