Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: A= 5ab – 3(a+b) Với a bằng 4 b bằng -3

Toán Lớp 6: A= 5ab – 3(a+b)
Với a bằng 4 b bằng -3

Comments ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
    thay a = 4 và b = -3 vào biểu thức A ta có 
              A = 5 . 4 . (-3) – 3.( 4 -3 )
                 = -60 – 3 . 1
                 = -60 – 3
                 = -63
  CHO MIK 5*  VÀ HAY NHẤT NHÉ
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  BY GIA BẢO

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:b
  A=5ab -3 (a+b) với a = 4 ; b = -3
  A=5.4.(-3)-3.[4+(-3)]
  A=20.(-3).-3
  A= -60-3
  A= -63
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng