Toán Lớp 6: Dùng thuật toán ơ c lít để tìm ƯCLN của 702,306 318,214. 6756,2463

By Nhã Trúc

Toán Lớp 6: Dùng thuật toán ơ c lít để tìm ƯCLN của 702,306 318,214. 6756,2463

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Dùng thuật toán ơ c lít để tìm ƯCLN của 702,306 318,214. 6756,2463”

 1. a, Ta có :

  318
  =
  2.3.53

  214
  =
  2.107

  => UCLN ( 318 ; 214 ) = 2

  b,

  Đặt UCLN ( 2n + 5 , 2n + 7 ) = d

  => 2n + 5 chia hết cho d , 2n + 7 chia hết cho d

  => 2n + 5 – 2n – 7 chia hết cho d

  => – 2 chia hết chop d

  => d thuộc U ( -2 ) = { -2 ; -1 ; 1 ; 2 }

  Mà d lớn nhất => d = 2

  Vậy UCLN ( 2n + 5 , 2n + 7 ) là 2

  Trả lời

Viết một bình luận