Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Hãy tính chu vi của hình có từ một hình vuông bị cắt mất một phần bởi đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng song song với cạnh hình vuông

Toán Lớp 4: Hãy tính chu vi của hình có từ một hình vuông bị cắt mất một phần bởi đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng song song với cạnh hình vuông

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nhìn hình vẽ ta thấy :
  CE + GH + KL + MD = CE + EI = CI.
  EG + HK + LM + DA = ID + DA = IA.
  Từ đó chu vi của hình tô màu chính là :
  AB + BC + CE + EG + GH + HK + KL + LM + MD + DA
  = AB + BC + (CE + GH + KL + MD) + (EG + HK + LM + DA)
  = AB + BC + CI + IA
  = AB x 4.
  CHo mình xin 5 sao và trả lời hay nhất ạ
  Vậy chu vi của hình tô màu là :
  10 x 4 = 40 (cm).
   

  toan-lop-4-hay-tinh-chu-vi-cua-hinh-co-tu-mot-hinh-vuong-bi-cat-mat-mot-phan-boi-duong-gap-khuc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )