Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Điền vào ô trống: 6 tạ 4kg =-…kg

Toán Lớp 4: Điền vào ô trống:
6 tạ 4kg =…….kg

Comments ( 2 )

  1. 6 tạ 4 kg = 6 x 100 + 4 = 604 kg 
    *Vì khoảng cách hơn kém của tạ với kg là 100 lần
    #Chúc bạn học tốt
    #HươngYang
    Nếu có thắc mắc gì cậu cmt bên dưới nhé <3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh