Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m, cạnh đáy tương ứng bằng 3/4 chiều cao. Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông?

By Thái Tâm

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m, cạnh đáy tương ứng bằng 3/4 chiều cao. Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m, cạnh đáy tương ứng bằng 3/4 chiều cao. Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Cạnh dưới của hình bình hành là : }$
              $\text{32x}$ 3/4 = 24 ( m) 
  $\text{Diện tích hình bình hành là :}$
              $\text{32 x 24 =768}$ ( m^2)
  $\text{Đáp số : 768 }$ m^2

  Trả lời

Viết một bình luận