Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có 6 bao gạo, mỗi bao có 360kg. Người ta chia đều số gạo đó vào 18 cái túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Toán Lớp 4: Có 6 bao gạo, mỗi bao có 360kg. Người ta chia đều số gạo đó vào 18 cái túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  Số gạo ở trong bao sau khi lấy ra là:
  360×6=2160(kg)
  Mỗi túi được số kg là:
  2160:18=120(kg)
  Đáp số:120 kg
   
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        6 bao gạo có số túi là:
                   360×6=2160(kg)
        Mỗi túi có số kg là:
                   2160:18=120(kg)
                                  Đáp số:120 kg
  Chúc bạn học tốt!!!!
  Mong được 5 sao+ ctlhn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )