Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. a. Chứng minh tam giác AABC = tam giác ABD b. T

Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho
AD = AC.
a. Chứng minh tam giác AABC = tam giác ABD
b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh tam giác MBD= tam giác MBC. ai vẽ hình cho mình với nha !!!!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt