Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5 tấn 8 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thó

Toán Lớp 5: Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5 tấn 8 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 tấn 8 tạ thóc=58 tạ.
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thóc là:
            $(58+10):2=34$ (tạ).
                                    $=3400$ (ki-lô-gam).
  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là:
            $(58-10):2=24$ (tạ).
                                    $=2400$ (ki-lô-gam).
                       Đáp số: 3400 kg và 2400 kg.

 2. Giải đáp:
  Bài giải:
  Đổi:5 tấn 8 tạ=58 tạ
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tấn thóc là:
  (58+10):2=34(tạ)
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tấn thóc là:
  58-34=24(tạ)
  Đáp số:Thửa ruộng thứ nhất:34 tạ
  Thửa ruộng thứ hai:24 tạ
  Cho mik 5sao+tim+haynhat nhé
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân