Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Chú bình lát nền 1 căn phòng trong 2 ngày . Trong ngày thứ nhất chú lát được 2 phần 5 diện tích căn phòng , ngày thứ hai chú lát được 3

Toán Lớp 4: Chú bình lát nền 1 căn phòng trong 2 ngày . Trong ngày thứ nhất chú lát được 2 phần 5 diện tích căn phòng , ngày thứ hai chú lát được 3 phần 5 diện tích căn phòng . Hỏi trong ngày nào chú Bình lát nền căn phòng được nhiều hơn ? Tại sao ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Trong ngày thứ 2 thì chú bình lát nền căn phòng nhiều hơn vì
  3/5>2/5( do cùng mẫu và tử có 3>2)
   

 2. Ta có:
  \frac{2}{5}<\frac{3}{5}
  Do tử của phân số \frac{2}{5} là 2 nhỏ hơn tử của phân số \frac{3}{5} là 3.
  Vậy trong ngày 2 chú Bình lát nền căn phòng được nhiều hơn ngày 1
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )