Toán Lớp 4: Chú bình lát nền 1 căn phòng trong 2 ngày . Trong ngày thứ nhất chú lát được 2 phần 5 diện tích căn phòng , ngày thứ hai chú lát được 3

By Việt Hòa

Toán Lớp 4: Chú bình lát nền 1 căn phòng trong 2 ngày . Trong ngày thứ nhất chú lát được 2 phần 5 diện tích căn phòng , ngày thứ hai chú lát được 3 phần 5 diện tích căn phòng . Hỏi trong ngày nào chú Bình lát nền căn phòng được nhiều hơn ? Tại sao ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Chú bình lát nền 1 căn phòng trong 2 ngày . Trong ngày thứ nhất chú lát được 2 phần 5 diện tích căn phòng , ngày thứ hai chú lát được 3”

 1. Ta có:
  \frac{2}{5}<\frac{3}{5}
  Do tử của phân số \frac{2}{5} là 2 nhỏ hơn tử của phân số \frac{3}{5} là 3.
  Vậy trong ngày 2 chú Bình lát nền căn phòng được nhiều hơn ngày 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận