Toán Lớp 10: tính tổng các nghiệm của phương trình |x-2|=|3x-5|

By Phi Nhung

Toán Lớp 10: tính tổng các nghiệm của phương trình |x-2|=|3x-5|

0 bình luận về “Toán Lớp 10: tính tổng các nghiệm của phương trình |x-2|=|3x-5|”

 1. Giải đáp:
  13/4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x-2|=|3x-5|
  <=> [(x-2=3x-5),(x-2=5-3x):}
  <=> [(x-3x=-5+2),(x+3x=5+2):}
  <=> [(-2x=-3),(4x=7):}
  <=> [(x=3/2),(x=7/4):}
  Tổng các nghiệm của phương trình là:
  3/2+7/4=13/4

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\dfrac{13}{4}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $|x-2|=|3x-5|$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-2=3x-5\\x-2=5-3x\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}-2x=-3\\4x=7\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=\dfrac{7}{4}\end{array} \right.\) 
  $S=\dfrac{3}{2}+\dfrac{7}{4}=\dfrac{13}{4}$

  Trả lời

Viết một bình luận