Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được

Toán Lớp 5: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được …kg thóc.

Comments ( 2 )

 1. Số tấn thóc thu được ở thửa thứ 1 là:
  (3,2+0,6):2= 1,9(tấn)
  Số kg thóc thửa ruộng thứ 2 thu được là:
  3,2-1,9= 1,3= 1300(kg)
  Đáp số:….
  #namOvO

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 32 tấn= 3200 kg
         0,6 tấn: 600 kg
   Gọi hai thửa ruộng lần lượt là x,y , ta có:
            x + y=3200
            x – y = 600
  Áp dụng công thức tổng hiệu, ta có:
  x= (3200 + 600 ) : 2= 1900 ( kg ) 
  y= 3200 – 1900 =1300 ( kg )
  Vậy thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được: 1900 kg 
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được: 1300 kg
   
  Em học lớp 5 nên bắt đâu tạp sử dụng cách này đi nha, lớp 6,7,8,9… sử dụng nhìu lắm á. Tập để lên mấy lớp trên để trình bày nha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )