Toán Lớp 4: Cho phân số. 234/369.hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số báo nhiêu đơn vị để được phân số mới,rút gọn phân số mới ta được phân số 5/8

By Hải Phượng

Toán Lớp 4: Cho phân số. 234/369.hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số báo nhiêu đơn vị để được phân số mới,rút gọn phân số mới ta được phân số 5/8

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Cho phân số. 234/369.hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số báo nhiêu đơn vị để được phân số mới,rút gọn phân số mới ta được phân số 5/8”

 1. Giải đáp:
  $9$ đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của tử và mẫu của phân số lúc đầu là:
  $369 – 234 = 135$
  Tử số mới là:
  $135 : (8 – 5) × 5 = 225$
  Phải bớt cả tử và mẫu đi:
  $234 – 225 = 9$ (đơn vị)
                   Đáp số : $9$ đơn vị.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  9 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của tử và mẫu ban đầu là : 369 – 234 = 135
  Tử số lúc đã được bớt là : 135 : ( 8 – 5 ) x 5 = 225 
  Vậy phải bớt cả tử và mẫu đi : 234 – 225 = 9 ( đơn vị )
                   Đáp số : 9 đơn vị

  Trả lời

Viết một bình luận