Toán Lớp 8: tính giá trị của biểu thức B=(x+3) (x+2)-x (x-5) – 6 với x=2 cảm ơn ạ^^

By Uyên Trâm

Toán Lớp 8: tính giá trị của biểu thức B=(x+3) (x+2)-x (x-5) – 6 với x=2
cảm ơn ạ^^

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tính giá trị của biểu thức B=(x+3) (x+2)-x (x-5) – 6 với x=2 cảm ơn ạ^^”

 1.  B = (x + 3)(x + 2) – x(x – 5) – 6
      = x² + 2x + 3x + 6 – x² + 5x – 6
      =    10x
  Thay x = 2 vào B có:
  B = 10 . 2
     = 20
  Vậy khi x = 2 thì giá trị của biểu thức B bằng 20

  Trả lời

Viết một bình luận