Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , biết `(AB)`/`(AC)`=`(5)/(7)` . đường cao AH =15cm , tính HB, HC

By Thái Tâm

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , biết (AB)/(AC)=(5)/(7) . đường cao AH =15cm , tính HB, HC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , biết `(AB)`/`(AC)`=`(5)/(7)` . đường cao AH =15cm , tính HB, HC”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét ΔABC vuông tại A có:
  Áp dụng hệ thức lượng trong Δ vuông:
  AB^2=BH.BC
  ⇒ BH=\frac{AB^2}{BC}
  AC^2=CH.BC
  ⇒ CH=\frac{AC^2}{BC}
  ⇒ \frac{BH}{CH}=\frac{AB^2}{BC}:\frac{AC^2}{BC}=\frac{AB^2}{AC^2}=25/49
  ⇒ BH=25/49 CH
  Ta có: AH^2=BH.CH
  ⇔ 15^2=25/49 CH . CH
  ⇔ 225 = 25/49 . CH^2
  ⇔ CH^2=441
  ⇒ CH=21\ cm
  ⇒ BH=25/49 . 21 =75/7\ cm

  Trả lời

Viết một bình luận