Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD.Kẻ AH ⊥ BD.Trung điểm của DH là I.Nối AI.Kẻ đường thẳng vuông góc với AI tại I cắt cạnh BC tại K.Chứng minh K là

By Ðông Nghi

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD.Kẻ AH ⊥ BD.Trung điểm của DH là I.Nối AI.Kẻ đường thẳng vuông góc với AI tại I cắt cạnh BC tại K.Chứng minh K là trung điểm của BC

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD.Kẻ AH ⊥ BD.Trung điểm của DH là I.Nối AI.Kẻ đường thẳng vuông góc với AI tại I cắt cạnh BC tại K.Chứng minh K là”

Viết một bình luận