Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình vuông được chia thành 3 hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Nếu chu vi mỗi hình chữ nhật là 24 cm thì diện tích hình vuông

Toán Lớp 5: Một hình vuông được chia thành 3 hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Nếu chu vi mỗi hình chữ nhật là 24 cm thì diện tích hình vuông là ?
Các bạn giải hộ mình . Kết quả phải ra 81 cm2 nhé!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:                cạnh hình vuông là :
                                24 x 3 : 4= 18 ( cm )
                               diện tích hình vuông là : 
                                 18 x 18 = 324 ( cm2 )
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Chu vi hình vuông đó là:
  24 x 3 : 2 = 36 (cm)
  Cạnh hình vuông đó là:
  36 : 4 = 9 (cm)
  Diện tích hình vuông đó là:
  9 x 9 = 81 ($cm^{2}$ )
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )