Toán Lớp 5: Một hình vuông được chia thành 3 hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Nếu chu vi mỗi hình chữ nhật là 24 cm thì diện tích hình vuông

By Huyền Thanh

Toán Lớp 5: Một hình vuông được chia thành 3 hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Nếu chu vi mỗi hình chữ nhật là 24 cm thì diện tích hình vuông là ?
Các bạn giải hộ mình . Kết quả phải ra 81 cm2 nhé!

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình vuông được chia thành 3 hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Nếu chu vi mỗi hình chữ nhật là 24 cm thì diện tích hình vuông”

 1. Giải đáp:                cạnh hình vuông là :
                                24 x 3 : 4= 18 ( cm )
                               diện tích hình vuông là : 
                                 18 x 18 = 324 ( cm2 )
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận