Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: bây giờ có 2 quả cam chia , mỗi quả chia thành 4 phần bằng nhau .Hãy viết phân số biểu thị cho 2 của cam này , trả lời đúng thì mình s

Toán Lớp 4: bây giờ có 2 quả cam chia , mỗi quả chia thành 4 phần bằng nhau .Hãy viết phân số biểu thị cho 2 của cam này , trả lời đúng thì mình sẽ tặng 30 điểm nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  bây giờ có 2 quả cam chia , mỗi quả chia thành 4 phần bằng nhau .Hãy viết phân số biểu thị cho 2 của cam này , trả lời đúng thì
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   suy ra một quả chia thành 4 phần
  => 1 quả = 1/4
  mà có hai quả
  1/4 + 1/4 = 1/2

 2. Giải đáp là 1/2
  1:4=1/4 ; 1/4 + 1/4 = 1/2
  một phần hai nha bạn mik không copy ai hết nha bạn
  mik xin nha nhất nha bạn cảm ơn bạn
   chua thích ( 1 quả bằng 1/4)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )