Toán Lớp 4: Bài 3: Người ta xếp 1821 cái áo vào các hộp, mỗi hộp có 24 cái áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái

Toán Lớp 4: Bài 3: Người ta xếp 1821 cái áo vào các hộp, mỗi hộp có 24 cái áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3 :     Bài giải 
  Số hộp nhiều nhất có thể xếp được là :
  1821 : 24 = 75 ( hộp ) dư 21 cúc
  Đáp số : 75 hộp và dư 21 cúc

  Trả lời

Viết một bình luận