Toán Lớp 4: 527 2369 4072 x x x 284 136 359 phải viết từng tích riêng sau khi nh

Toán Lớp 4: 527 2369 4072
x x x
284 136 359
phải viết từng tích riêng sau khi nhân rồi cộng lại thành tích chung

TRẢ LỜI

 1.                               527                            
                                x
                                284
                             2108
                           4216 
                         1054
                         149668
   
                              2369
                              x
                                136
                             14214
                             7107
                           2369
                           322184
         
                            4072
                            x
                              359
                           36648
                         20360 
                       12216
                       1462748
     $Bear$# 
  cho mik xin hay nhất ạ
                     
   

  Trả lời
 2.  
   
  {Lời giải và giải thích chi tiết:}
        527               2369          4072
      ×284              ×136         ×359
    ———-           ———       ———
      2108            14214        37548  
     4216              7107        20360   
   1054              2369        12216
  ————-     ————  ————
    149668          322184    1462748
         

  Trả lời

Viết một bình luận