Toán Lớp 4: 1.trong các số sau 23456 ;24689;97650 số nào vừa chia 2 vừa chia hết cho 52 2. 2dm 3cm ==–..cm , số thích hợp điền

Toán Lớp 4: 1.trong các số sau 23456 ;24689;97650 số nào vừa chia 2 vừa chia hết cho 52
2. 2dm 3cm =………………….cm , số thích hợp điền

TRẢ LỜI

 1. 1,Số 97650 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng của số này là số 0 nên số 97650 chia hết cho 2 cả 5.
  2,2dm3cm=23cm
  ↔ 2dm=20cm
  → 2dm3cm=20cm+3cm=23cm
  ______________chúc bạn học tốt___________
   

  Trả lời

Viết một bình luận