Toán Lớp 7: Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: 0,169 ; 34,3512 ; 3,44444.

Toán Lớp 7: Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: 0,169 ; 34,3512 ; 3,44444.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   CBHT ^^
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Làm tròn số 0,169  đến chữ số thập phân thứ nhất: 0,2
  Làm tròn số 34,3512 đến chữ số thập phân thứ nhất: 34,3
  Làm tròn số 3,44444 đến chữ số thập phân thứ nhất: 3,4

  Trả lời

Viết một bình luận