Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1. Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110 2. Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253. 3. Tìm 7 số chẵn liên

Toán Lớp 4: 1. Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110
2. Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253.
3. Tìm 7 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 18.

Comments ( 2 )

 1. Trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110 là: (100 + 110) : 2 = 105
  Ba số lẽ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253 là: 253, 251, 255
  Bảy số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 18 là: 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110
  Ta có dãy số từ 100 đến 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}
  Trung bình cộng của dãy số đó là:
  ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105
  2. Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253.
  Trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp sẽ bằng số ở giữa 
  Vậy 3 số đấy là: 251; 253; 255
  3. Tìm 7 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 18.
  Tổng 7 số đó là 18×7=126
  Hiệu số lớn và số bé là 7×2=14
  Số bé là (126-14)÷2=56
  Vậy 7 số chẵn đó là: 56,58,60,62,64,66,68
  Cho anh xin 5 sao và ctlhn nhé

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )