Toán Lớp 8: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x^4 – 40x^2y^3 + 25y^6 là một số A. Dương B. Không dương C. Âm D. Không âm

Toán Lớp 8: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x^4 – 40x^2y^3 + 25y^6 là một số
A. Dương
B. Không dương
C. Âm
D. Không âm

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x^4 – 40x^2y^3 + 25y^6 là một số A. Dương B. Không dương C. Âm D. Không âm”

Viết một bình luận