Toán Lớp 4: 1. 2dm ² 3cm ² ==-.cm ² 2.tính bằng cách thuận tiện nhất :a] 5416 × 15 + 5416 × 85 b] 2350 × 97 – 23506 × 17

Toán Lớp 4: 1. 2dm ² 3cm ² =……………..cm ²
2.tính bằng cách thuận tiện nhất :a] 5416 × 15 + 5416 × 85
b] 2350 × 97 – 23506 × 17

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. 2dm ² 3cm ² = 203 cm ²
  2.tính bằng cách thuận tiện nhất :
  a) 5416 × 15 + 5416 × 85
  = 5416 × ( 15 + 85 ) 
  = 5416 × 100 
  = 541600.
  b) 2350 × 97 – 23506 × 17 ( hình như đề bài sai ) mình sửa lại 
  = 2350 × 97 – 2350 × 17
  = 2350 × ( 97 – 17 )
  = 2350 × 80
  = 188000 

  Trả lời
 2. text {Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  1. 2dm² 3cm² = 23cm²
  2.
  text {a) 5416 × 15 + 5416 × 85
  = 5416 × (85 + 15)
  = 5416 × 100
  = 541600
  text {b)}
  2350 × 97 – 23506 × 17
  = 2350 × (97 – 17)
  = 2350 × 80
  = 188000
  text {No copy}
  text {Xin hay nhất}

  Trả lời

Viết một bình luận