Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Trong 4 kg Dưa chuột có 3,9 kg nước.Tinh ti số phần trăm nước trong dưa chuột. Nhanh nha

Toán Lớp 3: Trong 4 kg Dưa chuột có 3,9 kg nước.Tinh ti số phần trăm nước trong dưa chuột.
Nhanh nha

Comments ( 2 )

 1. Tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột:
  → 3.9 : 4 = 0.975 = 97,5%
   Đáp số: 97,5%
   

 2. Giải đáp: $97,5$%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Tỉ$ $số$ $của$ $nước$ $trong$ $dưa$ $chuột$ $là$:
                 $3,9 ÷ 4 = 0,975 =$ $97,5$%
  $Đáp$ $số$: $97,5$%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )