Toán Lớp 3: Trong 4 kg Dưa chuột có 3,9 kg nước.Tinh ti số phần trăm nước trong dưa chuột. Nhanh nha

Toán Lớp 3: Trong 4 kg Dưa chuột có 3,9 kg nước.Tinh ti số phần trăm nước trong dưa chuột.
Nhanh nha

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Trong 4 kg Dưa chuột có 3,9 kg nước.Tinh ti số phần trăm nước trong dưa chuột. Nhanh nha”

Viết một bình luận