Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD . Gọi K,I lần lượt là trung điểm của cạnh AB , CD . Đường chèo BD cắt AI ở M và cắt CK ở N . Chứng minh : a,AI

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD . Gọi K,I lần lượt là trung điểm của cạnh AB , CD . Đường chèo BD cắt AI ở M và cắt CK ở N . Chứng minh :
a,AI //KC ; AI=KC .
b,∆ADM =∆CBN
c,KMIN;AMCN là các hình bình hành
d,DM =MN=NB.
Giúp mk vs nhaaa!!!

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD . Gọi K,I lần lượt là trung điểm của cạnh AB , CD . Đường chèo BD cắt AI ở M và cắt CK ở N . Chứng minh : a,AI”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) + K là trung điểm của AB ⇒ AK = AB/2.
  + I là trung điểm của CD ⇒ CI = CD/2.
  + ABCD là hình bình hành
  ⇒ AB // CD hay AK // CI
  và AB = CD ⇒ AB/2 = CD/2 hay AK = CI
  + Tứ giác AKCI có AK // CI và AK = CI
  ⇒ AKCI là hình bình hành.
  b) + AKCI là hình bình hành
  ⇒ AI//KC hay MI//NC.

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-goi-k-i-lan-luot-la-trung-diem-cua-canh-ab-cd-duong-cheo-bd-c

  Trả lời

Viết một bình luận