Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x

Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo đề ta có: C=(x^3+2020)/x
  => C= x^2 + 2020/x
  Áp dụng bđt cosi cho 3 số dương ta có:
  x^2 +1010/x+1010/x $\geq$ 3$\sqrt[3]{1010.1010}$ =3$\sqrt[3]{1020100}$ 
  Dấu “=” xảy ra khi: x^2 + 1010/x
  <=> x^3 = 1010
  <=> x = $\sqrt[3]{1010}$ 
  $@Pipimm~$

Viết một bình luận