Toán Lớp 3: mỗi giờ có 60 phút . hỏi $\dfrac{1}{5}$ giờ có số phút là

Toán Lớp 3: mỗi giờ có 60 phút . hỏi $\dfrac{1}{5}$ giờ có số phút là

0 bình luận về “Toán Lớp 3: mỗi giờ có 60 phút . hỏi $\dfrac{1}{5}$ giờ có số phút là”

 1. Giải đáp:
  $\frac{1}{5}$ giờ = 12 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{1}{5}$ giờ có số phút là:
         60 x $\frac{1}{5}$ = 12 (phút)
                         Đáp số: 12 phút
  Vậy $\frac{1}{5}$ giờ = 12 phút
  Chúc Bạn Học Tốt????

Viết một bình luận