Toán Lớp 6: tổng Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -20 < x ≤ 19

Toán Lớp 6: tổng Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -20 < x ≤ 19

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tổng Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -20 < x ≤ 19”

 1. $#Mimy$
  text{ => x = -19, -18, -17, -16, -15, -14…. 0, 1, 2, 3… 19}
  text{ Vì: x < – 20 = -19, -18, -17, -16, -15, -14…. 0}
  text{ Vì: x ≤ 19 = 0, 1, 2, 3….19}
  text{ = [( – 19 ) + 19 ] + [( -18 )+ 18 ] + …. + [( -1) + 1 ] + 0 }
  text{ = 0 + 0 + 0…. + 0 + 0}
  text{ = 0} 
  text{ Bạn cho mk xin hay nhất Ọ} 
   

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi A là tập hợp các số nguyên x thỏa mãn -20<x<=19
  =>A={-19;-18;-17;…;17;18;19}
  Tổng A:
  -19+(-18)+(-17)+…+17+18+19
  =[(-19)+19]+[(-18)+18]+[(-17)+17]+…+[(-1)+1]+0
  =0+0+0+0+…+0
  =0

Viết một bình luận