Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: em hãy cắt một hình chữ nhật thành 3 mảnh và ghép lại thành hai tam giác bằng nhau

Toán Lớp 3: em hãy cắt một hình chữ nhật thành 3 mảnh và ghép lại thành hai tam giác bằng nhau

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     xin hay nhất!!!

    toan-lop-3-em-hay-cat-mot-hinh-chu-nhat-thanh-3-manh-va-ghep-lai-thanh-hai-tam-giac-bang-nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh