Toán Lớp 3: có 11 con chim đậu trên lưng 1 đàn trâu. Nếu có thêm 5 con chim nữa thì số trâu bằng số chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân con chim và

Toán Lớp 3: có 11 con chim đậu trên lưng 1 đàn trâu. Nếu có thêm 5 con chim nữa thì số trâu bằng số chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân con chim và chân con trâu ? Giải thích cách làm giúp e với

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  86 cái chân
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có số con trâu là :
  11 + 5 = 16 ( con )
  Có số chân chim là :
  11 x 2 = 22 ( cái )
  Có số chân trâu là :
  16 x 4 = 64 ( cái )
  Có tất cả số chân chim và số chân trâu là :
  22 + 64 = 86 ( cái )
  Đáp số : 86 cái chân

  Trả lời
 2. Số con trâu là:
      11 + 5 = 16 (con)
  Số chân con chim là: 
        11 × 2 = 22 (chân)
  Số chân con trâu là:
       16 × 4 = 64 (chân)
  Có tất cả số chân con chim và chân con trâu là:
      22 + 64 = 86 (chân)
             Đáp số: 86 cái chân chim và trâu
            
   

  Trả lời

Viết một bình luận