Toán Lớp 9: GTNN của a²+ $\frac{2}{a}$ với a là số dương

Toán Lớp 9: GTNN của a²+ $\frac{2}{a}$ với a là số dương

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  (a^2+2/a)_{min}=3 khi a=1 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: a^2+2/a=a^2+1/a+1/a
  Vì a>0=>a^2>0; 1/a>0
  Áp dụng bất đẳng thức Cosi với 3 số dương a^2;1/a;1/a ta có:
  \qquad a^2+1/a+1/a\ge 3\root{3}{a^2 . 1/a . 1/a}
  =>a^2+2/a\ge 3
  Dấu “=” xảy ra khi:
  \qquad a^2=1/a<=>a^3=1<=>a=1 (thỏa mãn)
  Vậy $GTNN$ của a^2+2/a bằng 3 khi a=1
  _____
  (BĐT Cosi với 3 số x;y;z\ge 0:
  x+y+z\ge 3\root{3}{xyz}
  Dấu “=” xảy ra khi x=y=z)

  Trả lời

Viết một bình luận