Toán Lớp 3: cách tính chu vi hình tam giác

By Cát Tiên

Toán Lớp 3: cách tính chu vi hình tam giác

0 bình luận về “Toán Lớp 3: cách tính chu vi hình tam giác”

 1. @kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Cách tính chu vi hình tam giác:
  A = a + b + c(Cùng đơn vị đo)
  *Chú thích:
  A: Chu vi hình tam giác
  a: Cạnh thứ 1 hình tam giác
  b: Cạnh thứ 2 hình tam giác
  c: Cạnh thứ 3 hình tam giác

  Trả lời
 2. Công thức tính chu vi tam giác là: P=a+b+c ( muốn tính chu vi của tam giác, ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác – các cạnh trong tam giác có cùng đơn vị đo )
    * Trong đó:
  P là chu vi tam giác 
  a,b,c là cạnh của tam giác
   

  Trả lời

Viết một bình luận