Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: cách tính chu vi hình tam giác

Toán Lớp 3: cách tính chu vi hình tam giác

Comments ( 2 )

 1. Công thức tính chu vi tam giác là: P=a+b+c ( muốn tính chu vi của tam giác, ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác – các cạnh trong tam giác có cùng đơn vị đo )
    * Trong đó:
  P là chu vi tam giác 
  a,b,c là cạnh của tam giác
   

 2. @kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Cách tính chu vi hình tam giác:
  A = a + b + c(Cùng đơn vị đo)
  *Chú thích:
  A: Chu vi hình tam giác
  a: Cạnh thứ 1 hình tam giác
  b: Cạnh thứ 2 hình tam giác
  c: Cạnh thứ 3 hình tam giác

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )