Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình

By Ðông Nghi

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình”

 1. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
  92 : 2 = 46 (m)
  Chiều dài hơn chiều rộng số mét là: 
  5 + 5 = 10 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  (46 +10) : 2) = 28 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  46 – 28 = 18 (m)
  Diện tích ban đầu là:
  28 x 18 = 504 (m²)
  Đáp số: 504 m²
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 504 m2.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Tổng của chiều dài và chiều rộng là :
  92 : 2 = 46 (m)
  Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là :
  5 + 5 = 10 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn là :
  ( 46 – 10 ) : 2 = 18 (m)
  Chiều dài mảnh vườn là :
  ( 46 + 10 ) : 2 = 28(m)
  Diện tích ban đầu của mảnh vườn là :
  18 x 28 = 504 ( m2 )
  Đáp số : 504 m2.
  Chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận