Toán Lớp 3: Bài toán 5. Diện tích một mảnh đất hình chữ nhật là 30 m2. Nay nhà trường muốn sửa mảnh đất đó thành sân chơi bóng rổ nên đã tăng chiều

By Hải Phượng

Toán Lớp 3: Bài toán 5. Diện tích một mảnh đất hình chữ nhật là 30 m2. Nay nhà trường muốn sửa mảnh đất đó thành sân chơi bóng rổ nên đã tăng chiều dài mảnh đất lên 3 lần và tăng chiều rộng lên 2 lần. Hỏi sau khi hoàn thiện thì sân bóng rổ có diện tích là bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Sau khi hoàn thiện sân bóng rổ có diện tích là ……………………
Bài toán 6. Tìm hai số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416.
Trả lời: Hai số đó là ……………………
Viết một bình luận