Toán Lớp 3: 2 km giảm đi bao nhiêu lần thì được 5 hm

Toán Lớp 3: 2 km giảm đi bao nhiêu lần thì được 5 hm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   5 hm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                      Giải:
            Đổi 2 km = 20 hm
   Có 20 hm gấp 5 hm số lần là:
                20 : 5 = 4 (lần)
  mà 2 km giảm  đi 4 lần thì được 5 hm
    Vậy:
  =>  2 km giảm  đi 4 lần thì được 5 hm
                        Đáp số: 5 hm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 2 km = 20 hm
   20 hm gấp 5 hm số lần là:
                      20 : 5 = 4 ( lần )
  ⇒2 km giảm  đi 4 lần thì được 5 hm
  Vậy  2 km giảm  đi 4 lần thì được 5 hm

  Trả lời

Viết một bình luận