Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: 1 ngày đồng hồ quay mấy lần? 1/2 của 24h là bao nhiêu giờ?

Toán Lớp 3: 1 ngày đồng hồ quay mấy lần?
1/2 của 24h là bao nhiêu giờ?

Comments ( 2 )

 1. @thucvy2108
  #hoidap247#
  Câu hỏi: 1 ngày đồng hồ quay mấy lần?
  Giải đáp: 1 ngày đồng hồ quay 2 lần.
  ___________________________________
  Câu hỏi: 1/2 của 24h là bao nhiêu giờ?
  đáp án: 1/2 của 24h là 12h.
                                                ~CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ~

 2. 1 ngày đồng hồ quay mấy lần?
  1 ngày đồng hồ quay 2 lần.
  1/2 của 24h là bao nhiêu giờ?
  1/2 của 24h là: 24. 1/2=12h
  Vậy 1/2 của 24h là: 12h
  #Karis257
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương