Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng 42 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu mới bằng bao nhiêu

By Thanh Hương

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng 42 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu mới bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng 42 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu mới bằng bao nhiêu”

 1. Nhận xét : Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu giảm đi 8 đơn vị .
        Hiệu mới là :
        42 – 8 = 34
              Đáp số : 34 .

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $=$ $34$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta thấy: Nếu ta giữ nguyên số trừ $($$42$$)$ và thêm $8$ đơn vị hiệu tức là trừ cho $8$ nên:
   Hiệu mới là: 
  $42$ $-$ $8$ $=$ $34$
  Đáp số: $34$
  $@Aqua$~$Shun$~

  Trả lời

Viết một bình luận