Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Thứ bảy tuần này là ngày 24 tháng 12 thì thứ bảy tuần trước là ngày:

Toán Lớp 2: Thứ bảy tuần này là ngày 24 tháng 12 thì thứ bảy tuần trước là ngày:

Comments ( 2 )

 1. Thứ bảy tuần này là ngày 24 tháng 12 thì thứ bảy tuần trước là ngày: 17 tháng 12
  Cách giải: ta lấy 24 – 7 = 17 ( vì một tuần có 7 ngày nên ta trừ đi 7 )
  __________________________
  $@Rơm$

 2. Thứ bảy tuần này cách thứu bảy tuần trước là 7 ngày .
  to 24-7=17 
  Vậy thứu bảy tuần trước là ngày 17 tháng 12 .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )