Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận . Nhà bác Thoại thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg mận . Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch đ

Toán Lớp 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận . Nhà bác Thoại thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg mận . Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam mận ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nhà bác Thoại thu hoạch được số kg mận là:
               259 + 140 = 399 (kg)
                                Đáp số: 399kg

 2. Số kg mận nhà bác Thoại thu hoạch được là :
                 259 + 140 = 399 ( kg mận )
                              Đáp số : 399 kg mận
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )