Toán Lớp 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận . Nhà bác Thoại thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg mận . Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch đ

By Hải Ngân

Toán Lớp 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận . Nhà bác Thoại thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg mận . Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam mận ?

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận . Nhà bác Thoại thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg mận . Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch đ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nhà bác Thoại thu hoạch được số kg mận là:
               259 + 140 = 399 (kg)
                                Đáp số: 399kg

  Trả lời

Viết một bình luận