Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cô giáo dự định chuẩn bị tiệc cho 48 học sinh như sau: mỗi bạn một lon nước giải khát và một phần bánh. Mỗi phần bánh 35000 đ, nhưng mu

Toán Lớp 9: Cô giáo dự định chuẩn bị tiệc cho 48 học sinh như sau: mỗi bạn một lon nước giải khát và một phần bánh. Mỗi phần bánh 35000 đ, nhưng mua trên 30 phần được giảm 10%. Nước giải khát giá bán lẻ là 8000 đ/lon, nhưng nếu mua nguyên thùng 24 lon thì giá 178 000 đ/thùng. Vậy nếu cô mua vừa đủ phần bánh và nước cho các bạn học sinh thì phải trả bao nhiêu tiền?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  48>30⇒đc giảm 10% tiền bánh
  Số tiền phải trả khi mua 48 phần bánh là: 
  35000×48=1680000 ( đồng)
  Số tiền phải trả khi mua bánh đc giảm giá là:
  1680000×(100%-10%)=1512000 ( đồng)
  Vì lớp có 48hs nên phải mua 2 thùng .
  Số tiền phải trả khi mua 2 thùng nước ngọt là:
  178000+178000=356000 ( đồng)
  Số tiền phải trả khi mua bánh và nước ngọt là:
  1512000+356000=1868000 ( đồng)
  Vậy nếu cô mua đủ phần bánh và nước cho các bạn hs thì phải trả 1868000 đồng.
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!!!!!!!!
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )