Toán Lớp 2: Câu hỏi trung bình: Tìm trung bình cộng của 3 số biết số thứ nhất là 4, số thứ hai là 3, số thứ 3 là 5

By Lan Phương

Toán Lớp 2: Câu hỏi trung bình: Tìm trung bình cộng của 3 số biết số thứ nhất là 4, số thứ hai là 3, số thứ 3 là 5

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Câu hỏi trung bình: Tìm trung bình cộng của 3 số biết số thứ nhất là 4, số thứ hai là 3, số thứ 3 là 5”

Viết một bình luận