Toán Lớp 7: Cho đa thức: P(x)=ax^2+bx+c Xác định đa thức P(x) biết: P(0)=5, P(1)=0, P(5)=0

By Nhiên

Toán Lớp 7: Cho đa thức: P(x)=ax^2+bx+c
Xác định đa thức P(x) biết: P(0)=5, P(1)=0, P(5)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho đa thức: P(x)=ax^2+bx+c Xác định đa thức P(x) biết: P(0)=5, P(1)=0, P(5)=0”

 1. Giải đáp:
  P(0)=5 ta thay x=0 vào (P)
  =>a.0+b.0+c=5
  =>c=5
  P(1)=0 ta thay x=1 vào (P)
  =>a.1+b.1+c=0
  =>a+b+5=0
  =>a+b=-5
  =>a=-5-b(1)
  P(5)=0 ta thay x=5 vào (P)
  =>25a+5b+c=0
  =>25a+5b=-c=-5
  =>5a+b=-1(2)
  Thay a=-5-b vào (2) ta có:
  5(-5-b)+b=-1
  =>-25-5b+b=-1
  =>-25-4b=-1
  =>-4b=24
  =>b=-6
  =>a=-5-b=1
  Vậy đa thức P(x) là x^2-6x+5.

  Trả lời

Viết một bình luận