Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A CÓ đường cao AH .Gọi E,F là ttrung điểm AB,AC EF cắt AH tại K a, C/m AH vuông góc EF b, C/m KA =KH

By Hoài Hương

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A CÓ đường cao AH .Gọi E,F là ttrung điểm AB,AC EF cắt AH tại K
a, C/m AH vuông góc EF
b, C/m KA =KH

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A CÓ đường cao AH .Gọi E,F là ttrung điểm AB,AC EF cắt AH tại K a, C/m AH vuông góc EF b, C/m KA =KH”

 1. Giải đáp:
   Ở dưới. Hình cũng ở dưới.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$ Xét $2Δ$ vuông $ABH$ và $ACH$ có:
  $AB = AH$ ( vì $ΔABC$ cân tại $A$ )
  $\widehat{A}$ : chung
  $⇒ ΔABH = ΔACH$ (ch-gn)
  $⇒$ $\widehat{BAH}$ $=$ $\widehat{CAH}$ ( 2 góc tương ứng )
  Ta có: $EA = EB$ ( Vì $E$ là trung điểm của cạnh $AB$ )
            $FA = FB$ ( Vì $F$ là trung điểm của cạnh $AC$ )
  Mà: $AB = AC$
  $⇒ AE = AF$
  Xét $ΔAEK$ và $ΔAFK$ có:
  $AE = AF$ (cmt)
  $AK$: cạnh chung
  $\widehat{BAH}$ $=$ $\widehat{CAH}$ (cmt)
  $⇒ ΔAEK = ΔAFK$ (g.c.c)
  $⇒EK = KF$ ( 2 cạnh tương ứng )
  Ta có: $AH ⊥ BC$ 
            $\widehat{BAH}$ $=$ $\widehat{CAH}$
            $EK = KF$ và $EF$ cắt $AH$ tại $K$
  $⇒ AH ⊥ EF$ (đfcm)
  b) Xét $2Δ$ vuông $AEK$ và $HFK$ có:
  $EK = KF$ ( cmt )
  $\widehat{K}$: chung
  $⇒ ΔAEK = ΔHFK$ (cgv-gnk)
  $⇒KA = KH$ (đfcm)
  $#Dyn.Shun$
  $@Shun$~

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-duong-cao-ah-goi-e-f-la-ttrung-diem-ab-ac-ef-cat-ah-tai

  Trả lời

Viết một bình luận