Toán Lớp 9: Câu 2: Hàm số y= (m – 1/2)x2 đồng biến khi x > 0 nếu: A. m < 1/2 B. m > 1/2 C. m > -1/2 D. m = 0 Câu 5: Đồ thị hàm số y= 2x và

By Khanh

Toán Lớp 9: Câu 2: Hàm số y= (m – 1/2)x2 đồng biến khi x > 0 nếu:
A. m < 1/2 B. m > 1/2 C. m > -1/2 D. m = 0
Câu 5: Đồ thị hàm số y= 2x và y= -x2/2 cắt nhau tại các điểm
A. (0; 0)
B. (-4; -8)
C. (0; -4)
D. (0; 0) và (-4; -8)
Câu 7: Đường thẳng (d): y=-x+6 và Parabol (P): y = x2
A. Tiếp xúc nhau
B. Cắt nhau tại 2 điểm A(-3; 9) và B(2;4)
C. Không cắt nhau
D. Kết quả khác
ĐANG GẤP

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Câu 2: Hàm số y= (m – 1/2)x2 đồng biến khi x > 0 nếu: A. m < 1/2 B. m > 1/2 C. m > -1/2 D. m = 0 Câu 5: Đồ thị hàm số y= 2x và”

 1. Giải đáp:
  Câu 2: B
  Câu 5: B
  Câu 7:B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 2: Hàm số y= ax2 đồng biến khi a > 0. Vì vậy, hàm số y = (m -1/2)x2 đồng biến khi (m-1/2) > 0. Suy ra m > 1/2.
  Vậy chọn đáp án: B
  Câu 5: Giải phương trình hoành độ: 2x = -x2/2
  Suy ra x= 0 hoặc x= -4
  Với x= 0 ta được y= 0. Suy ra A(0; 0)
  Với x= -4 ta được y= -8.
  Suy ra đáp án B(-4; -8)
  Câu 7: Giải phương trình hoành độ: -x+6=x2.Suy ra x= 2 hoặc x= -3
  Với x= 2, ta được y= 4
  Với x= -3, ta được y= 9
  Vậy chọn đáp án B

  Trả lời

Viết một bình luận