Toán Lớp 12: tìm m để y $x^{4}$-2m$x^{2}$ có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích <1

By Việt Lan

Toán Lớp 12: tìm m để y $x^{4}$-2m$x^{2}$ có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích <1

0 bình luận về “Toán Lớp 12: tìm m để y $x^{4}$-2m$x^{2}$ có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích <1”

Viết một bình luận