Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x)=1/3x mũ 3 +2x bình +(m+1).x+5,tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R Giải giúp em với ạ????

Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x)=1/3x mũ 3 +2x bình +(m+1).x+5,tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R
Giải giúp em với ạ????

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $m\geqslant 3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad f(x) = \dfrac13x^3 + 2x^2 + (m+1)x + 5$
  $\Rightarrow f'(x)= x^2 + 4x + m +1$
  Hàm số đồng biến trên $\Bbb R$
  $\Leftrightarrow\Delta_{f'(x)}’ \leqslant 0$
  $\Leftrightarrow 4 – (m+1) \leqslant 0$
  $\Leftrightarrow m \geqslant 3$
  Vậy $m\geqslant 3$

  Trả lời

Viết một bình luận