Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Rạp chiếu phim có chương trình khuyến mãi mua 8 vé tặng 3 vé, mỗi vé 20 nghìn đồng. Cô giáo tính ra rằng chỉ cần 1 200 000 đồng là có

Toán Lớp 5: Rạp chiếu phim có chương trình khuyến mãi mua 8 vé tặng 3 vé, mỗi vé 20 nghìn đồng. Cô giáo tính
ra rằng chỉ cần 1 200 000 đồng là có thể mua đủ vé cho cả đoàn. Hỏi hôm đó có bao nhiêu bạn đi xem phim ?

Comments ( 2 )

 1.                      Khi chưa có khuyến mại,  1 200 000 đồng mua được số vé  là : 
                               1 200 000 : 20 000 = 60 ( vé)
                       Ta có: 60 : 8 = 7 (dư 4)
                      Số vé được tặng khi mua 60 vé là:
                                 7 x 3 = 21 (vé)
                     Số học sinh đi xem phim hôm đó là:
                               60 + 21 = 81 (học sinh)
                                                Đáp số: 81 học sinh

 2. 1 200 000 đồng mua được số vé là : 1 200 000 : 20 000 = 60 ( vé)
  ta có : 60 : 8=7( dư 4)
  mua 60 vé được tặng số vé là : 3×7=21(vé)
  số bạn đi xem phim là: 60 + 21=81( học sinh)
                          đáp số: 81 học sinh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )