Toán Lớp 11: y=cos^2x + tan^2x tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

By Tâm

Toán Lớp 11: y=cos^2x + tan^2x tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

0 bình luận về “Toán Lớp 11: y=cos^2x + tan^2x tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số”

 1. Giải đáp:
  $\min y = 1 \Leftrightarrow x = k\pi\quad (k\in\Bbb Z)$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad y = \cos^2x + \tan^2x\qquad (\cos x \ne 0)$
  $\Leftrightarrow y = \cos^2x +\dfrac{1}{\cos^2x} – 1$
  $\Leftrightarrow y \geqslant 2\sqrt{\cos^2x\cdot \dfrac{1}{\cos^2x}} – 1$
  $\Leftrightarrow y \geqslant 1$
  Dấu $=$ xảy ra $\Leftrightarrow \cos^2x = \dfrac{1}{\cos^2x}$
  $\Leftrightarrow \cos x = \pm 1$
  $\Leftrightarrow x = k\pi\quad (k\in\Bbb Z)$
  Vậy $\min y = 1 \Leftrightarrow x = k\pi\quad (k\in\Bbb Z)$

  Trả lời

Viết một bình luận